Dokumenty do pobrania

poniżej pobierz ulotkę WHO

Opis dokumentów:
 • 1. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID
 • 2. Załącznik nr 1 - oświadczenia uczestnika/podopiecznego
 • 3. Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnika/podopiecznego
 • 4. Załącznik nr 3 - karta osoby wykazującej objawy chorobowe
 • 5. Załącznik nr 4 -  Plan higieny - do procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID
 • 6. Oświadczenie DDPS
 • 7. Procedura wejścia służb medycznych - DDPS
 • 8. Zgoda - pracownicy ośrodka
 • 9. Procedura zapobiegania zakażenia - wizualna w formie plakatów dla seniorów
 • 10. Informacje dla podopiecznych
 • 11. Ogólne wytyczne - zajęcia DDPS i KS TURKUS